Návod na výměnu pomůcky

Vyberte si návod na jednodílnou nebo dvoudílnou pomůcku.

 

Výměna jednodílné pomůcky

Budete potřebovat:

 1. Sáček na odpadky
 2. Měkkou gázu nebo jinou měkkou textilii k omytí/osušení
 3. Teplou vodu k omytí
 4. Nový sáček
 5. Nůžky k vystřižení otvoru v lepicí ploše (v případě potřeby)
 6. Případně doplňkový sortiment
 

Příprava

Pomocí šablony změřte velikost a tvar vaší stomie a překreslete na vystřihovatelnou šablonu lepicí plochy sáčku. Poté vystřihněte otvor malými ostrými nůžkami (případně použijte konečky prstu k vyrovnání otvoru) podle vašeho zakreslení. Ujistěte se, že tvar a velikost otvoru přesně odpovídá vaší stomii.

Vyprázdnění a odstranění sáčku

Otevřete svorku nebo čelisti na konci sáčku. Vypusťte a vyprázdněte obsah sáčku do toalety. Opatrně odstraňte použitý sáček. Abyste se vyhnuli případnému ušpinění, můžete k vašemu opasku připevnit sáček na odpadky. Pomocí jedné ruky napněte kůži na břiše a druhou opatrně odstraňte sáček.

Péče o pokožku

Navlhčete si několik měkkých gáz/textilií ve vlažné vodě. Důkladně očistěte vaši stomii a její okolí. Osušte čistou a suchou gázou. Je velmi důležité, aby bylo okolí stomie před nasazením sáčku úplně suché.

Nalepení nového sáčku

Těsně před nalepením sáčku z něj odstraňte ochrannou folii. Sáček začněte nalepovat od dolní poloviny a těsně pod stomií.

Vyhození sáčku

Použitou pomůcku vložte do sáčku na odpadky a před vyhozením ho pečlivě zavažte. Tímto je výměna hotová!

Výměna dvoudílné pomůcky

Budete potřebovat:

 1. Sáček na odpadky
 2. Měkkou gázu nebo jinou měkkou textilii k omytí/osušení
 3. Teplou vodu k omytí
 4. Nový sáček a podložku
 5. Nůžky k vystřižení otvoru v lepicí ploše (v případě potřeby)
 6. Případně doplňkový sortiment
 

Příprava

Pomocí šablony změřte velikost a tvar vaší stomie a překreslete na vystřihovatelnou šablonu lepicí plochy sáčku. Poté vystřihněte otvor malými ostrými nůžkami (případně použijte konečky prstu k vyrovnání otvoru) podle vašeho zakreslení. Ujistěte se, že tvar a velikost otvoru přesně odpovídá vaší stomii.

Vyprázdnění a odstranění sáčku

Otevřete svorku nebo čelisti na konci sáčku. Vypusťte a vyprázdněte obsah sáčku do toalety. Opatrně odstraňte použitý sáček. Abyste se vyhnuli případnému ušpinění, můžete k vašemu opasku připevnit sáček na odpadky. Pomocí jedné ruky napněte kůži na břiše a druhou opatrně odstraňte podložku.

Péče o pokožku

Navlhčete si několik měkkých gáz/textilií ve vlažné vodě. Důkladně očistěte vaši stomii a její okolí. Osušte čistou a suchou gázou. Je velmi důležité, aby bylo okolí stomie před nasazením sáčku úplně suché.

Aplikace podložky a sáčku

Těsně před nalepením sáčku z něj odstraňte ochrannou folii. Umístěte otvorem na vaší stomii. Podložku prsty přitlačte od středu stomie směrem k okrajům. Připevněte sáček k podložce. Zkontrolujte prsty spojení po celém obvodu a ujistěte se, že je sáček bezpečně připevněn k podložce. Ještě jednou se ujistěte jemným tahem za sáček, že prstenec sáčku a podložky jsou bezpečně spojeny.

Vyhození sáčku

Použitou pomůcku vložte do sáčku na odpadky a před vyhozením ho pečlivě zavažte. Tímto je výměna hotová!