Každodenní péče o stomii

Důležité tipy a informace

Kolostomie - Kontrolujte průměr své stomie

Kontrolujte průměr své stomie

Objem vaší stomie je bezprostředně po operaci a během následujících týdnu vetší v důsledku otoku, který zvolna ustupuje. Je proto důležité měřit průměr stomie často. Ke každému balení je přiložena šablona pro měření vaší stomie. Zkuste si vytvořit pravidelný zvyk pro kontrolu velikosti stomie šablonou pokaždé, když otevřete nové balení sáčků.

Kolostomie - Lepší přilnavost

Lepší přilnavost

Pokud je pokožka v okolí vaší stomie nerovná či zjizvená, je dobré lepicí plochu podložky zahřát teplem vaší ruky nebo na pokožce pod oblečením. Tím docílíte větší poddajnosti lepicí plochy před nasazením, což umožní lepicí ploše přizpůsobit se snadněji záhybům na vaší kůži a tím minimalizovat možné podtékání.

Kolostomie - Dodatečná ochrana pro citlivou pokožku

Dodatečná ochrana pro citlivou pokožku

Pokud není vaše pokožka pod lepicí plochou podložky dostatečně pružná, použijte Dansac tělový krém. Naneste tenkou vrstvu okolo stomie, vyčkejte pár minut, než se krém vstřebá, a poté umístěte podložku. Při omývání peristomální oblasti se nedoporučuje používat dětské/vlhčené ubrousky či desinfekční prostředky – mohou způsobit nežádoucí kožní reakci v okolí stomie.

Kolostomie - Zajistěte, aby otvor v lepicí ploše odpovídal co nejpřesněji vaší stomii

Zajistěte, aby otvor v lepicí ploše odpovídal co nejpřesněji vaší stomii

Maximální ochranu pokožky v okolí vaší stomie zajistíte tak, že přizpůsobíte otvor v lepicí ploše sáčku/podložky co nejpřesněji velikosti vaší stomie. Lepicí plocha k ní musí přiléhat bez použití tlaku a nesmí dojít k podráždění povrchu stomie.

Kolostomie - Co s použitou pomůckou

Co s použitou pomůckou

Při vyhazování použitých sáčků a podložek je dobré přeložit lepicí plochu podložky v polovině a slepením tak zajistit uzavření otvoru podložky.