Co je stomie?

Stomie je slovo řeckého původu, které znamená vyústění nebo otvor. Stomie je chirurgicky vytvořený vývod (z tlustého střeva, tenkého střeva nebo močového ústrojí) přes stěnu břišní. Stomie mohou být dočasné nebo trvalé. Nejčastějšími typy jsou kolostomie, ileostomie a urostomie. Péče o stomii se liší v závislosti na typu stomie.

Dočasná stomie je vytvořena na dobu určitou a to většinou z důvodů zajištění hojení komplikovaných pooperačních stavů.

Trvalá stomie je řešením bez možnosti návratu do původního stavu (například úplné odstranění konečníku, odstranění močového měchýře).

 

Co je stomie?